Wenst u ook een rendement van 7% op uw spaargeld?

Met de gestegen inflatie en de staatsbon die door de Belgische overheid werd aangeboden, was het aan de banken om de rentes van de spaarboekjes te verhogen of een alternatief product aan te bieden binnen de gekende spaarformules. In dit artikel gaan we dieper in op de belangrijke punten die u in het achterhoofd moet houden wanneer u uw geld plaatst op een spaarboekje.

Calendar icon10 november 2023

De Europese Centrale Bank voerde door de hoge inflatie al meermaals opeenvolgende renteverhogingen door. We kunnen constateren dat de Belgische banken druppelsgewijs hun rentes op de spaarboekjes hebben verhoogd.

Naast de klassieke spaarboekjes hebben enkele banken aparte spaarformules waar u bijvoorbeeld maximaal zo’n 500 euro per maand kan sparen. Bij zulke spaarformules kan u een gemiddelde spaarrente verkrijgen van zo’n 2,10%.  Als u niet overschakelt naar deze soort spaarboekjes en blijft bij uw klassieke spaarboekje dan zal u opmerken dat de rentes hiervan ongewijzigd blijven. Bijgevolg moet u dus oppassen omdat uw oude spaarrekening niet noodzakelijk recht geeft op een hogere rentevoet. U zal hier actief naar opzoek moeten gaan.

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Bovendien moet men de ontvangen rente ook bekijken als iets tweeledig. U heeft enerzijds de basisrente die al wordt toegekend vanaf de dag nadat u uw geld op de rekening heeft geplaatst, anderzijds is er ook een getrouwheidspremie waar u recht op heeft als u uw geld 12 maanden onafgebroken op de rekening laat staan.

Indien u zou wisselen van spaarformule binnen dezelfde bank, en het spaarbedrag van de ene naar de andere spaarrekening overschrijft, dan blijft de getrouwheidspremie en renteperiode behouden mits de rekening op dezelfde naam staat. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, zo kan zo’n overschrijving maximaal 3x per jaar, voor een bedrag van minstens 500 euro en het mag niet gaan om een doorlopende opdracht. Bijgevolg levert een maandelijkse vaste overschrijving van het ene naar het andere spaarboekje geen behoud van premie op.

Bovendien heeft de verhoging van de rente op uw spaarboekje nog een ander addertje onder het gras. De fiscale vrijstelling op spaarrekening is namelijk verlaagd van 1880 euro naar 980 euro per persoon. Voorheen met de lagere rentes had dit amper een impact op de meeste spaarrekeningen waardoor u al meer dan 890.000 euro op uw rekening mocht hebben staan om de roerende voorheffing van 15% te betalen. Bij de beste spaarboekjes zou u al roerende voorheffing moeten betalen indien u zo’n 42.600 euro op uw spaarboekje hebt staan. De getrouwheidspremie heeft wel een vertragend effect waardoor dit pas een fiscaal effect zal hebben in 2024.

Wanneer we dit vergelijken met een termijnrekening waar u uw geld vastzet voor een bepaalde afgesproken periode dan kunnen we constateren dat de rentes van deze termijnrekeningen hoger liggen dan die van de flexibele spaarformules. Het nadeel is echter dat uw geld ook effectief vaststaat voor deze periode dus controleer best op voorhand welke voorwaarden er aan zo’n rekening verbonden zijn. Verder zien we dat daar zo’n 30 % roerende voorheffing verschuldigd is vanaf de eerste euro rente.

In zowel de klassieke spaarformules als de termijnrekening is er een depositogarantiestelsel voor zo’n 100.000 euro per persoon, per bank. Als de bank failliet gaat, zijn de bedragen boven de 100.000 euro niet beschermd.

Bij Quares Residential Investment kan u uw spaargeld investeren vanaf een bedrag van 106.000 euro via aandelen. Net zoals bij een klassieke spaarformule heeft u volledige ontzorging gedurende de termijn van de belegging. Er is risicospreiding omdat experts beleggen voor u beleggen in duurzaam residentieel vastgoed. De investeringshorizon van Quares Residential Investment bedraagt acht jaar met een beoogd rendement van 7%. Omdat Quares Residential Investment geen dividenden uitkeert, is er geen roerende voorheffing.  Het rendement wordt bekomen via meerwaarde op de aandelen aan het einde van de investeringshorizon.

Wenst u meer informatie over ons vastgoedinvesteringsbedrijf Quares Residential Investment? Of wenst u te investeren? Surf dan naar www.qrinvest.be of bel naar 03 294 50 57.

Overzicht