Verstandig beleggen na de staatsbon

Met de naderende vrijgave van 21,9 miljard euro in september 2024, vragen veel Belgische beleggers zich af hoe ze het beste kunnen omgaan met hun kapitaal dat vrijkomt uit de staatsbon. In 2023 wist het aantrekkelijk nettorendement van 2,81% een indrukwekkend aantal Belgen te overtuigen om in te tekenen. Nu het einde van deze looptermijn in zicht komt, biedt dit een uitgelezen kans om te heroverwegen waar het beste rendement te vinden is. Na de staatsbon zijn er verschillende routes die u kan overwegen. Hier zijn uitgebreide opties:

Calendar icon26 juni 2024

Met de naderende vrijgave van 21,9 miljard euro in september 2024, vragen veel Belgische beleggers zich af hoe ze het beste kunnen omgaan met hun kapitaal dat vrijkomt uit de staatsbon. In 2023 wist het aantrekkelijk nettorendement van 2,81% een indrukwekkend aantal belgen te overtuigen om in te tekenen. Nu het einde van deze looptermijn in zicht komt, biedt dit een uitgelezen kans om te heroverwegen waar het beste rendement te vinden is. Na de staatsbon zijn er verschillende routes die u kan overwegen.

Lees hier de verschillende opties:

 

Het spaarboekje en termijnrekeningen  

Het traditionele spaarboekje blijft een veilige haven voor spaargeld, vooral aantrekkelijk tijdens onzekere economische tijden. De rentevoeten zijn echter aan de lage kant, met de recente rentedaling door de Europese Centrale Bank, moet men realistische verwachtingen hebben over de groei van spaargeld op deze rekeningen. Wanneer we een gewoon spaarboekje vergelijken met een termijnrekening dan kunnen we constateren dat deze een iets hoger rendement bieden. Het gevolg is dat uw geld wordt vastgezet voor een bepaalde periode, wat nuttig kan zijn voor spaarders die hun geld voor een specifieke termijn kunnen missen.  

De aandelenmarkt  

De aandelenmarkt biedt potentieel voor hogere rendementen, maar vereist een goed begrip van marktvolatiliteit en risicomanagement. Investeerders die deze route overwegen, zouden kunnen denken aan het diversifiëren van hun portefeuille via indexfondsen, aandelen van grote bedrijven, of zelfs sector-specifieke ETF's, afhankelijk van hun interesse en risicotolerantie. 

Beleggingsverzekeringen en fondsen  

Voor diegenen die stabiliteit zoeken, zijn beleggingsverzekeringen zoals TAK 21-spaarverzekeringen aantrekkelijk omdat ze een gegarandeerd rendement en kapitaalbescherming bieden. Hoewel deze producten lage tot matige rendementen leveren, zijn ze ideaal voor conservatieve beleggers die vooral zekerheid zoeken in hun investeringen. 

Vastgoedmarkt  

U kent het gezegde: ‘de Belg heeft een baksteen in de maag’. En dat klopt ook. Het vermogen van de Belg bestaat voornamelijk uit vastgoed. Vastgoed kan een uitstekende aanvulling zijn op elk beleggingsportfolio. Doch als we het rendement van vastgoed willen vergelijken met het rendement dat u mogelijks kan behalen bij de aankoop van een financieel product, moeten we bij vastgoed de opsplitsing maken.  

Stenen versus papieren vastgoed 

Stenen vastgoed: 

Dit verwijst naar directe investeringen in fysiek vastgoed. Dit kan variëren van het kopen van woningen, appartementen, commerciële panden of land. De investeerder is de eigenaar van het vastgoed en is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, en de exploitatie ervan. 

  • De voordelen van stenen vastgoed zijn onder meer: tastbare activa, potentieel voor waardevermeerdering en mogelijkheden om huurinkomsten te genereren. Het biedt ook enige bescherming tegen inflatie, omdat vastgoedprijzen en huur in het algemeen stijgen met de inflatie. 
  • Nadelen zijn onder meer: de noodzaak van een aanzienlijk kapitaal vooraf, de kosten voor onderhoud en beheer en minder liquiditeit in vergelijking met papieren vastgoed. 

Papieren vastgoed: 

Dit verwijst naar indirecte investeringen in vastgoed via financiële instrumenten zoals vastgoedfondsen, GVV’s  (gereglementeerde vastgoedvennootschap), vastgoedobligaties of aandelen in vastgoedbedrijven. Bij deze vorm van investeren koop je geen fysiek vastgoed, maar bezit je papieren die de waarde vertegenwoordigen van een investering in vastgoed. 

  • De voordelen van papieren vastgoed zijn onder meer: lagere instapkosten, ontzorging, spreiding en een hogere liquiditeit. 
  • Een nadeel kan zijn dat je minder controle hebt over de specifieke eigendommen waarin het fonds of de GVV  investeert of, in het geval van een beursgenoteerd papieren vastgoed, gevoeligheid voor een algemene beursmalaise. 

 

Meer weten over investeren in papieren vastgoed? Contacteer ons via info@qrinvest.be of bel 03 294 50 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons
Overzicht