ESG

Quares Residential Investment begrijpt dat het behoud van een gezonde leefomgeving en het creëren van toegevoegde waarde, hand in hand gaan. Daarom hanteren we de zogenaamde ESG-criteria. Dit zijn duurzaamheidsprincipes die we integreren in onze investeringsbeslissingen.

Als toonaangevende speler in residentiële vastgoedinvesteringen streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de maatschappij. Onze benadering van duurzaamheid spitst zich niet enkel toe op het milieu, maar ook op de maatschappij en een goede bedrijfsvoering. We streven naar energie-efficiëntie in al onze projecten, met een focus op het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor onze bewoners.

 

Bij Quares Residential Investment geloven we dat duurzaamheid niet enkel een begrip is maar ook een opportuniteit om invulling te geven en waarde te creëren op lange termijn. We nodigen u daarom graag uit om meer te ontdekken over onze duurzame initiatieven en hoe we samen verder kunnen bouwen aan een betere toekomst voor iedereen.

 

 

Duurzaamheid

Met onze milieu ambities trachten we zowel klimaatdoelen te halen op de dag van vandaag als in 2030. We aspireren dat maximaal 10% van onze appartementen mag worden verwarmd met gas. Verder is het van belang dat 90% van onze projecten een energieverbruik hebben van minder dan 65 kWh/m²/jaar. Tenslotte kijken we ook naar het gemiddelde waterverbruik in onze units, waarbij we streven naar een verbruik dat 10% onder het Belgisch gemiddelde ligt.

Welzijn

Bij het voeren van ons sociaal beleid, richten we ons op betaalbaar wonen. Dit door minstens 10% van onze appartementen onder de lokale markthuurprijs te verhuren. Verder bevorderen we actief non-discriminatie en waarborgen we de toegankelijkheid voor mindervaliden. Tenslotte dragen we actief bij aan het Vlaams initiatief van geconventioneerd wonen.

Bestuur

Ons deugdelijk bestuur omvat een halfjaarlijkse CSR-rapportage. Daarnaast worden onze gebouwen tweejaarlijks gewaardeerd door een onafhankelijke taxateur en hebben we een investeringscomité met onafhankelijke leden. We opteren voor een transparante vergoedingsstructuur en wordt er een jaarlijkse audit uitgevoerd door een bedrijfsrevisor.

Onze engagementen

Quares Residential Investment (QRI) zet zich in om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de volgende onderwerpen.

 

Het realiseren van kwalitatieve en duurzame huisvesting

 

Bij het evalueren van projecten hanteren we een grondige aanpak. Elk project wordt beoordeeld op diverse belangrijke criteria: betaalbaarheid, energie-efficiëntie, waterverbruik, mobiliteit, milieu en welzijn. Deze uitgebreide beoordeling verzekert dat we een volledig begrip hebben van de duurzaamheid en leefbaarheid van elk project. We kijken niet alleen naar de financiële en functionele aspecten maar ook naar de impact op de maatschappij en het milieu. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde en veerkrachtige maatschappij.

Creatie van een duurzame gemeenschap

 

Door onze acquisities af te stemmen op het principe van de 15-minuten stad, verbeteren we initiatieven voor een gezond en duurzaam leven. Dit model zorgt ervoor dat alle essentiële behoeften binnen een straal van 15 minuten wandelen of fietsen bereikbaar zijn. Dit vermindert de afhankelijkheid van auto’s en bijgevolg ook de uitstoot. De strategische planning van acquisities garandeert de toegang tot voorzieningen zoals supermarkten en scholen. Op deze manier wordt niet enkel de ecologische voetafdruk verkleind maar anderzijds de levenskwaliteit ook verhoogd, mede door het verminderen van de reistijd en het bevorderen van gemeenschapsinteracties. Dit leidt tot een meer levendige en inclusieve maatschappij en positioneert Quares Residential Investment als leider in duurzame en stedelijke ontwikkeling.

 

24/7 Service Desk