Duurzaam vastgoed in België: broodnodig en tegelijk een uitdaging voor ons land

Belgisch vastgoed is hopeloos verouderd en ligt niet in lijn met de Europese en Belgische klimaatambities. Investeren in duurzaam vastgoed is de weg vooruit!

Calendar icon29 november 2022

Investeren in duurzaam vastgoed wordt langer hoe meer een heuse opgave. Het vinden van een pand dat binnen 10 jaar nog voldoet aan Europese en Belgische regelgeving is geen evidente opdracht. Wij hebben alvast een voorzet gedaan om de uitdagingen én oplossingen samen te vatten. Geïnteresseerd om te investeren in ons groeiverhaal? Inschrijven kan nog tot 15 december 2022 via info@qrinvest.be .
 
 

Wat doet Quares Residential Investment?

Quares Residential Investment is een vastgoedinvesteringsbedrijf dat bij investeerders 30 miljoen wil ophalen om tegen 2030 900 energiezuinige appartementen te bouwen, want we zijn al langer overtuigd dat de vastgoedsector een fundamentele rol speelt om onze planeet leefbaar te houden en om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen. Daarom zetten we uitsluitend in op duurzame projecten met een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk. Het is voor investeerders mogelijk om in te stappen in dit groeiverhaal vanaf €100.000 (exclusief distributiekosten) tot 15 december 2022. Contacteer ons via info@qrinvest.be of via het contactformulier op onze website.

Hoe is het gesteld met ons patrimonium?

Even snel de cijfers: bijna driekwart van de woningen in België (72%) is gebouwd vóór 1981 en is dus meer dan 40 jaar oud. Echt energiezuinig kunnen we het allergrootste deel van die woningen bezwaarlijk noemen, gezien de huidige technieken nog niet bestonden.

Als we dan specifiek inzoomen op de appartementen zien we ook hier dat we hopeloos achterop hinken: amper 4% van de appartementen in Vlaanderen verbruikt minder dan 100 kWh/m²/jaar en heeft dus een EPC-label A, het beste label dat je kan hebben en ook het label waar Vlaanderen naar streeft om te halen tegen 2050. Het merendeel van de appartementen in Vlaanderen (65%) bezit een EPC-label B of C, wat overeenkomt met een verbruik tot 300 kWh/m².

In Brussel is het patrimonium gemiddeld nóg ouder. Daar heeft ruim een kwart (26,7%) van de appartementen een EPC-label G, en zijn dus het meest energieverslindend. Verder blijkt uit de cijfers dat meer dan 70% van alle appartementen in Vlaanderen en Brussel nog verwarmd worden op basis van gas, waardoor duurzame alternatieven amper te vinden zijn.

Kortom, ons woonpatrimonium is hopeloos verouderd en niet bestand tegen de enkele strengere eisen voor woningen van Europa en onze eigen regelgevers.

 

Waar moeten we naartoe?

Bovenstaande cijfers tonen onmiskenbaar aan dat de kloof tussen de klimaatdoelstellingen van onze verschillende overheden en de situatie op het terrein enorm is. Want tegen het (trage) tempo dat er vandaag energiezuinige appartementen worden bijgebouwd, zullen we tegen 2050 nooit de doelstelling halen dat elke woning in ons land een super energiezuinig EPC-label A+, A of B moet behalen. De hoogdringendheid om te blijven investeren in duurzame woonprojecten is met andere woorden een no brainer.

Is de wetgeving complex?

Ja, de wetgeving is complex en streng tegelijk. Daar moeten we niet flauw over doen. Om te beginnen, zijn er de Europese klimaatambities met tal van richtlijnen. Zoals die van 2012 waar er voor het eerst sprake was van de Nearly Zero Energy Building (in Vlaanderen ‘BEN-woningen’).  Later kregen we nog het Klimaatakkoord van Parijs (2015), de Green Deal (2019) en de EU-Taxonomy (2020). Terwijl Europa de krijtlijnen uittekent en de toon zet voor drastische ingrepen in ons woonpatrimonium, zijn het wel de lidstaten – en in België de regio’s -  die de richtlijnen omzetten in wetgeving.

Wat bijvoorbeeld de renovatie van bestaande woningen betreft, streven Vlaanderen (EPC) en Brussel (EPB) tegen 2050 naar de doelstelling van een verbruik van maximum 100 kWh/m²/jaar. In Wallonië, waar men dan weer van een PEB (Performances Energetique des Batiments) spreekt, is de doelstelling 85 kWh/m²/jaar. Een verschil dus. Ook het pad er naartoe – met tussentijdse verstrengingen de komende jaren – verschilt per regio.

Hetzelfde verhaal bij nieuwbouw. In Vlaanderen spreken we over een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal) en de verplichting om van het gas af te stappen. In Wallonië hebben ze het over Quasi Zéro Energie (QZEN). Ook hier zien we tussen de regio’s verschillende interpretaties, andere berekeningsmethoden en andere parameters.

Dus ja, de wetgeving is streng, complex en versnipperd, maar dat mag ons absoluut niet tegenhouden om te blijven investeren in duurzame, energiezuinige woningen. En wat we dus ook doen.

 

Siham Rahmuni, CEO van QRI:

“Minstens 90% van de appartementen in onze portefeuille zullen een verbruik hebben van minder dan 65 kWh/m²/jaar. We doen daarmee beter dan wat de overheid vraagt. En maximum 10% van de 900 appartementen die we tegen 2030 zullen bijbouwen, worden verwarmd met aardgas. Energiezuinige panden verminderen dus niet alleen druk op ons klimaat en leefmilieu, maar verlagen ook de energiekosten voor de bewoners. We investeren in duurzaam vastgoed op economisch aantrekkelijke locaties. Zo maken we ons woonpatrimonium langzaam maar zeker klaar voor de toekomst”.

***

Overzicht

Contacteer ons

Vul dit formulier in en we nemen contact met u op.